Cà Mau có trên 500 trường hợp về từ vùng dịch COVID-19