Cả gan "chọc tức" linh dương đầu bò, báo săn nhận cái kết không thể đắng hơn

Phát hiện con non bị báo săn tấn công, linh dương đầu bò mẹ giận dữ lao thẳng về phía con báo, dùng cặp sừng cứng hất tung kẻ ăn thịt để giải cứu con non.

Thời sự