Ca mắc Covid-19 cuối cùng tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện