Cả một đời ân oán: Dung chịu khổ tại Vũ gia vì món nợ hồi môn

Tập 52 bộ phim Cả một đời ân oán, bà Lan liên tục đay nghiến con dâu, cho rằng Dung đến và chịu khổ tại Vũ gia chỉ vì số tiền hồi môn 20 năm trước.

Giải trí