Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie