Ca sĩ Bạch Lan: Khi tôi khó khăn anh Hoài Linh trả giúp tiền thuê nhà