Ca sĩ Thanh Ngọc sinh con trai sau nhiều năm chờ đợi