Cả trăm người đào bới tìm 18 nạn nhân bị đất đá vùi lấp