Các chị đi lấy chồng, nhớ lời em trai dặn đây này!

Các chị đi lấy chồng nhớ lời Cún dặn nè. Nghe em trai dặn dò chị mà thấy thương và nhớ vô cùng. Có ai giống vậy không?

Siêu hài