Các đại lý bán vé máy bay được yêu cầu 'ngăn chặn' Đại úy Lê Thị Hiền