Các gian hàng công nghệ hiện diện tại Internet Day 2019

Internet Day 2019 quy tụ nhiều gian hàng trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước như: Facebook, CMC, Tổ chức DotAsia, P.A Việt Nam...

Tiếp nối chủ đề 'Internet và Hệ sinh thái số Việt Nam' năm ngoái, Internet Day 2019 - 'Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số' là điểm nối tiếp tục khai phá vấn đề chuyển đổi số trong hệ sinh thái 4.0 tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Internet Day 2019 quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước hiện diện tại các gian hàng công nghệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sự kiện Internet Day là chuỗi sự kiện thường niên dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Minh Sơn (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/cac-gian-hang-cong-nghe-hien-dien-tai-internet-day-2019/612510.vnp

Tags: Internet Day 2019  |  hiện diện  |  Minh Sơn/Vietnam+ Ảnh  |  lĩnh vực  |  viễn thông  |  Công nghệ  |  chuyển đổi  |  sinh thái  |  sự kiện  |  Minh Sơn/Vietnam+ Các