Các 'môn phái' tham gia giao thông tại Việt Nam

Bạn là ai trong số các 'môn phái' này?

Sưu tầm

Theo Đất Việt

Tags: môn phái  |  lên án  |  ý thức

Video bạn có thể quan tâm

Trả giá cho việc che biển số giấu cảnh sát giao thông

Theo VTM/Đất Việt