Các người mẫu múa 'sexy' quanh thí sinh tại Quý cô hoàn hảo

Bất ngờ câu hỏi của Trúc An dành cho dàn người mẫu của chương trình, mọi người liền múa sexy vòng quanh thí sinh.

Xã hội