Các nhóm ‘cò’ dẫn xe qua chốt CSGT trong giờ cấm

Sau thời gian dài đeo bám, chúng tôi xác định có một đường dây cò túc trực 24/24 giờ trên đại lộ Võ Văn Kiệt để dẫn xe bồn, xe tải… vượt chốt an toàn

Thời sự