Các thông số của Masan, VinCommerce và VinEco trước khi sáp nhập

Ngày 3/12/2019, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Masan đã thỏa thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco.

Ngày 3/12/2019, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Masan đã thỏa thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco./.

Theo VietnamPlus

Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/cac-thong-so-cua-masan-vincommerce-va-vineco-truoc-khi-sap-nhap/611054.vnp

Tags: sáp nhập  |  Trước khi  |  tập đoàn  |  công ty  |  hoán đổi  |  Cổ phần  |  Ngày 3/12/2019  |  thỏa thuận  |  nguyên tắc  |  thông số