Các tỉnh miền Trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 6