Các trường quân đội xét tuyển bổ sung, mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm