Cách ly 235 người, phong tỏa các địa điểm liên quan 2 ca mắc COVID-19