Cách nói 'vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm' trong tiếng Anh

Tiếng Anh có câu "When the cat's away, the mice play", tức người ta thường cư xử không đúng mực khi thiếu vắng người quản lý.

Học tiếng Anh