Cách phát âm âm 'l' ở giữa từ tiếng Anh

Nếu bạn vẫn thường đọc từ "cold" là /koʊ/ hay /koʊd/, bạn đã sai. Hãy xem hướng dẫn dưới đây để học cách phát âm đúng.

Học tiếng Anh