Cách thức nào để giáo dục học sinh hư?

Vụ việc giáo viên chủ nhiệm tại trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội, phạt học sinh quỳ trước lớp vẫn đang gây tranh cãi đây là hình thức xử phạt hay nhục hình. Thì mới đây tại Hải Phòng lại xuất hiện câu chuyện giáo viên đánh liên tiếp học sinh trong giờ kiểm tra...

Thời sự