Cải cách hành chính tạo sự chuyển biến vuợt bậc trong ngành Ngân hàng

Cải cách hành chính (CCHC) đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và định hướng 10 năm tới.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 63 đầu cầu địa phương bằng hình thức trực tuyến.

Trình bày báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: Ngành Ngân hàng luôn nhận thức rõ vị thế là một ngành kinh tế trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, lấy lợi ích, sự hài lòng cho người dân, tiết kiệm chi phí, môi trường kinh doanh thuận lợi làm thước đo cải cách hành chính và xác định CCHC là xu hướng tất yếu khách quan để ngành Ngân hàng làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành kinh tế vĩ mô và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập và phát triển.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn. Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần trong Top 3 và liên tiếp 5 năm gần đây xếp vị trí dẫn đầu xếp hạng chỉ số CCHC (PAR Index) của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ trong số các Bộ, cơ quan Trung ương. CCHC ngành Ngân hàng đã góp phần đưa NHNN trở thành đơn vị dẫn đầu Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 và tài liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trong tất cả các bộ, cơ quan Trung ương.

Trong 10 năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và giải quyết hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), gần 200 thủ tục đã được đơn giản hóa, bãi bỏ, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với Ngân hàng Nhà nước. Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức/cá nhân về kết quả giải quyết TTHC cho thấy chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%. Theo báo cáo đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2020, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã tăng 7 bậc so với năm trước và nằm trong nhóm 25 quốc gia có điểm cao nhất. Chỉ số này thể hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ và vay vốn công bằng, minh bạch.

Theo đó, CCHC đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Phó Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao những kết quả mà ngành ngân hàng đạt được trong CCHC, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhận định, CCHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, Ngân hàng Nhà nước đã căn bản hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về quản lý hoạt động ngân hàng, tiền tệ đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự phát triển của ngành Ngân hàng và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong những cơ quan đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa 147/213 TTHC (đạt 70%); từ năm 2018 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 29% điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất với 89 đầu mối cấp vụ, cục và tương đương. Giai đoạn 2015 - 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện tinh giản biên chế 385 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhận định, những kết quả trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10 năm 2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam hiện xếp thứ 25/190 nền kinh tế, là chỉ số xếp thứ hạng cao nhất trong số 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, xếp thứ 2 trong ASEAN (sau Brunei). Đây là một điểm sáng, thể hiện sự quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo, điều hành CCHC, tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xây dựng ngành Ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác cải cách TTHC, như: Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử... Tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, gắn kết chặt chẽ với CCHC, nhất là TTHC, nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Tập trung hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2025. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình 'Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030'.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn vừa qua./.

Theo Tin, ảnh: Minh Phương/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/kinh-te/cai-cach-hanh-chinh-tao-su-chuyen-bien-vuot-bac-trong-nganh-ngan-hang-569301.html

Tags: Việt Nam  |  Trương Hoà Bình  |  Phó Thủ  |  Trưởng Ban  |  Hà Nội  |  Phó Thống  |  Đào Minh Tú  |  Top 3  |  CCHC PAR Index  |  Trong 10