Cái gì con trai có còn con gái lại không?

Thứ này chỉ có ở con trai, không có ở con gái nhưng họ lại rất thích?

>> Xem gợi ý

Theo Thần Kỳ tổng hợp/Vnexpress