Cái giá của rước kiệu phong cách thời phong kiến là 'sấp mặt'

May là thời hiện đại đấy! Thời phong kiến thì đám khiêng kiệu bị chu di tam tộc hết!

Siêu hài