Cái kết của kẻ ngốc gặp tên lừa gạt và bài học cảnh tỉnh kẻ chọn nhầm bạn, chơi nhầm người