Cái kết tranh cãi của Tiếng Sét Trong Mưa: Khải Duy đến chết vẫn đổ thừa cho mẹ, 'trùm cuối' chạy đâu mất tiêu?