Cảm động người cha 16 năm chở con gái teo não bẩm sinh nhặt rác trên sông

Người cha hàng ngày chở con gái trên ghe nhặt rác, tấm áo cũ đã sờn rách nhưng không dám vứt đi...

Thứ hai, 30/11/2020 18:00

Thời sự

Tình cha 14:23

Tình cha

Thứ hai, 25/01/2021 | 19:24