Camera của iPhone 11 Pro đang gây quan ngại cho những người mắc chứng sợ lỗ