Cần Thơ tạm dừng đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở vì COVID-19