Căn bệnh giết chết Stephen Hawking đáng sợ như thế nào?