Cận cảnh Trực thăng Ka-52 phóng loạt rocket 80mm

Tại khu huấn luyện ở Alabino gần Moscow (Nga), trong bài diễn tập hỗ trợ tấn công mặt đất, chiếc trực thăng Ka-52 phóng hàng loạt rocket 80mm.

Quân sự