Cận cảnh nơi để xe dưới bóng cây, cửa hé 10 cm khiến bé 3 tuổi thoát chết