Cận cảnh sinh vật kỳ dị lai giữa nhím và chuột chù

Loài thú đặc hữu của Madagascar có tên gọi Tenrec là kết quả của sự tiến hóa hội tụ khi có nhiều đặc điểm giống với các loài họ hàng là nhím và chuột chù.

Thời sự