Cận cảnh số ma túy khủng có tổng trọng lượng lên đến hơn 700kg