Căn hộ sang trọng, chứa nhiều hàng hiệu của Hương Giang