Cận kề cái chết, lợn rừng con bẻ lái phi hết tốc lực đánh hướng kẻ thù

Trong lúc cái chết cận kề, lợn rừng con đã nhanh chân bẻ lái để đánh lạc hướng kẻ thù, sau đó phi hết tốc lực và thoát thân một cách ngoạn mục.

Thứ tư, 02/12/2020 22:10

Thế giới động vật