Cắn nát đồ của chủ, chó cười tít mắt 'nhận lỗi'

Cứ tỏ vẻ như vô tội lắm.

Theo Đất Việt