Căn nhà 6m2 dột nát ít người biết của nghệ sĩ hài Vân Dung