Cảnh báo: Nhiều người mắc chứng rối loạn tâm thần do rượu