Cảnh các Táo quân trốn trạm thu phí ở cổng thiên đình

Dàn Táo tìm mọi cách trốn thu phí: “Vung hàng ngàn tỷ đồng thì không sao nhưng sao trốn được một cái vé thì sung sướng thế”.