Cảnh cảnh sinh vật săn mồi hung dữ, nửa giống nhện nửa như bọ cạp

Sinh vật trông giống con lai giữa nhện và bọ cạp thực chất là nhện lạc đà, còn được gọi với tên khác là bọ cạp gió, chúng sở hữu hàm răng sắc như kéo.

Thời sự