Cảnh đấu súng thì nhiều nhưng đấu súng bá đạo như thế này thì đúng là 'có một không hai'

Đang chiến đấu mà còn dùng súng đạn để đánh cờ ca rô thì nhất rồi.