Cảnh dỡ 'bảo bối' Nhật làm sạch sông Tô Lịch, rút cá koi về hồ Tây