Cảnh hiu quạnh lạnh người sau nửa tháng 'bão lửa' Rạng Đông