Cảnh sát Dubai cưỡi xe máy bay tuần tra đường phố

Xe máy bay sắp trở thành phương tiện tuần tra đường phố của cảnh sát Dubai, giúp tiếp cận hiện trường phạm tội nhanh hơn.

Thế giới