Cảnh sát cơ động Bộ Công an xây dựng hẻm bê tông cho người dân