Cảnh sát thu giữ hàng nghìn bom xăng tại Đại học Bách khoa Hong Kong

Quân sự