Cao 1m50 trở lên mới được thi sư phạm: Chống bắt nạt?