Cao tốc 34.000 chi chít ổ gà: Không phải vá mà cào lên, rải thảm lại