Cao tốc 34 ngàn tỷ đầy ổ gà: Xử lý ai mới không phải là 'thí tốt'?